आयएसओ 27001: 2013 - माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (आयएसएमएस)

कंपनीआयएसओ 27001: 2013 प्रमाणित आहे, कंपनीने संस्था संदर्भात माहिती सुरक्षिततेवर स्थापित, लागू, देखरेख आणि सतत सुधारणा केली आहे. कंपनीद्वारे हाताळया जाणाऱ्या डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनी वर्षभर वेगवेगळे लेखा परीक्षण घेते.

आयएसओ 27001: 2013 - माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (आयएसएमएस)